Synonymer.no

skille ved

Meningsgruppe: 1

atskille

avgrense

avkle

avtvinge

befri

berøve

bestjele

bestjele for

beta

bolke

dele

deprivere

differensiere

diskriminere

dissosiere

ekspropriere

fordele

fraksjonere

fralokke

franarre

frarøve

frata

fravriste

holde ut fra hverandre

isolere

klare

kløyve

løsrive

oppløse

plyndre

ribbe

røve

segregere

separere

skille

skille seg fra

skille seg ved

skille ut

skjelne

sondre

sortere

spalte

splitte

ta fra

unndra
© Wild Wild Web 2012