Synonymer.no

skille ut

Meningsgruppe: 1

atskille

avdele

avgrense

befri

berøve

bolke

bolke av

dele

differensiere

diskriminere

dissosiere

fordele

fraksjonere

frata

holde ut fra hverandre

isolere

klare

kløyve

løsrive

oppløse

rendyrke

segregere

separere

skille

skille seg fra

skille seg ved

skille ved

skjelne

sondre

sortere

spalte

splitte

Meningsgruppe: 2

avskjære

Meningsgruppe: 3

eksudere

svette

transpirere

utskille
© Wild Wild Web 2012