Synonymer.no

skille seg ved

Meningsgruppe: 1

atskille

avgrense

avlaste

befri

befri seg for

berøve

bolke

dele

differensiere

diskriminere

dissosiere

emansipere

fordele

forløse

forskåne

fraksjonere

frata

frelse

fri

frigi

frigjøre

frikjenne

frita

gjenløse

holde ut fra hverandre

isolere

kaste av seg

klare

kløyve

lette

løse

løskjøpe

løslate

løsrive

oppløse

redde

riste av seg

segregere

separere

skille

skille seg fra

skille ut

skille ved

skjelne

slippe løs

sondre

sortere

spalte

splitte

unnsette

utfri

utløse
© Wild Wild Web 2012