Synonymer.no

skille

Meningsgruppe: 1

adskillelse

apartheid

atskille

atskillelse

avgrense

avgrensing

befri

berøve

bløye

bolke

dele

desentralisering

differensiere

differensiering

diskriminere

dissosiere

distingvere

distinksjon

distribusjon

divergens

divisjon

drøfte

fordele

fordeling

fordrive

fornemme

forskjell

fraksjonere

fraksjonering

frata

gjerde

gjøre en distinksjon

grense

grenselinje

holde ut fra hverandre

høre

inndeling

isolere

kaste

klare

kløft

kløyve

korsvei

landegrense

løsrive

løsrivelse

markeskjell

oppløse

oppstykking

ordne

rense

rive opp

se

segregasjon

segregere

separasjon

separere

sikte

skill

skille seg fra

skille seg ved

skille ut

skille ved

skilles

skillevei

skive

skjelne

skranke

skrøfte

slå tilbake

sondre

sondring

sortere

sortere under

spalte

spalting

splitte

splittelse

spre

sprenge

søndre

utdeling

utporsjonering

utskilling

Meningsgruppe: 2

deling


Andre relevante treff:

skilles

skille ut

skillevei

skillemynt

skillevegg

utskille

skilletegn

skille ved

atskille

skille fra

avskille

skillelinje

veiskille

atskillelse

adskillelse

hårskille

skille seg fra

tidsskille

skille seg ved

uatskillelige

skille klinten fra hveten

til døden skiller dem

til døden skiller dem dere
© Wild Wild Web 2012