Synonymer.no

skill

Meningsgruppe: 1

avgrensing

desentralisering

differensiering

distribusjon

divisjon

fordeling

fraksjonering

inndeling

løsrivelse

oppstykking

separasjon

skille

sondring

spalting

utdeling

utporsjonering

utskilling

Meningsgruppe: 2

deling

Meningsgruppe: 3

delning

reik


Andre relevante treff:

skille

skilles

skilling

skille ut

skillevei

skille fra

skilletegn

skillemynt

skillevegg

utskille

atskille

skillinger

avskille

skille ved

skillelinje

atskillig

atskillige

adskillige

utskilling

veiskille

adskillelse

atskillelse

skille seg ved

skille seg fra

tidsskille

hårskille

uatskillelige

skillinge sammen

skille klinten fra hveten

snu på skillingen

til døden skiller dem

til døden skiller dem dere
© Wild Wild Web 2012