Synonymer.no

skikkethet

Meningsgruppe: 1

aksiom

anlegg

antakelse

bakgrunn

basis

betingelse

forutsetning

grunn

grunnlag

grunnsetning

krav

kriterie

kvalifikasjon

nødvendighet

postulat

premiss

utgangspunkt

vilkår
© Wild Wild Web 2012