Synonymer.no

skikk

Meningsgruppe: 1

arbeidsmåte

Meningsgruppe: 2

anordning

arbeid

art

atferd

befinnende

bestemmelse

bestyr

bragd

bruk

danne skole

dannelse

etikette

fasong

fedrearv

folkeminne

forfatning

forhold

form

formalia

fremgangsmåte

gang

genre

gjenge

gjerd

greie

henseende

hevd

kanon

kondisjon

konveniens

konvensjon

kutyme

levnet

maner

metode

middel

modus

mål

måte

norm

omgang

omgangsform

omstendighet

oppførsel

opptreden

orden

overlevering

plan

praksis

prinsipp

prosedyre

regel

rekke

rettesnor

rite

ritus

rutine

sed

sedvane

sett

situasjon

sjanger

skape tradisjon

skikk og bruk

slendrian

spilleregler

stand

status

stell

stil

stilling

system

takt og tone

teknikk

tilstand

tradisjon

usance

uskreven lov

usus

vane

vedtekt

vei

vesen

virksomhet

vis

Meningsgruppe: 3

anlegg


Andre relevante treff:

skikke

skikket

uskikk

uskikket

skikkelig

skikkelse

skikkethet

beskikke

skikke seg

uskikkelig

ha skikk

skikk og bruk

beskikkelse

folkeskikk

tilskikkelse

ha for skikk

sette i skikk

forgrunnsskikkelse

utenfor folkeskikken

nordafor folkeskikken
© Wild Wild Web 2012