Synonymer.no

skifte

Meningsgruppe: 1

absolvere

alternere

andre boller

aptere

avdele

avløse

avløse hverandre

avpasse

avveie

avveksling

avvike

bandasje

bearbeide

besette

bifurkere

bind

brigde

bro

bytte

bytte om

byttehandel

byttes på

changement

changere

defilé

dele

desentralisere

dingle

dispasjere

disponere

distribuere

divergere

dreie

en annen dans

endre

endring

epokeskifte

erstatte

fluktuere

forandre

forandring

forbedring

fordele

forrykke

forskjell

fortrenge

forvandle

forvandling

følge

gjengjeld

gjøre om

gynge

gå opp og ned

hamskifte

inndele

kingse

koble

kommutasjon

kompensere

kompress

konvertere

kuvending

kvotere

lage om

legge om

liv

makeskifte

metamorfose

metatese

moderere

modifikasjon

modifisere

modifisering

modulere

mutasjon

nyansere

nyordning

omarbeide

ombytte

ombytting

omdanne

omdanning

omforme

omformulere

omkalfatre

omkalfatring

omkastning

omlegging

omskape

omskifte

omskiftelse

omslag

omstille

omstilling

omveksling

omvelte

omveltning

oppsving

oppveie

overgang

paradigmeskifte

parsellere ut

pass

pendle

permutasjon

porsjonere ut

reaksjon

reform

reformere

regulering

reorganiserings

reparere

rette

rettelse

retusjere

revidere

revolusjon

rokade

sjakre

skifte ut

skille

slå om

snu

snunad

snuoperasjon

spille

spre

strø

stykke ut

svinge

svingning

tilbakeslag

tildele

tilgi

tillempe

tilmåle

transformasjon

transformere

transponere

transposisjon

tuske

tørne

utdele

utligne

utlodde

utparsellere

utporsjonere

utveksle

utveksling

variasjon

variere

veksel

veksle

veksling

vende

vending

Meningsgruppe: 2

absolusjon


Andre relevante treff:

skiftende

skiftevis

uskiftet

skifte ut

utskifte

omskifte

skifte eier

ordskifte

hamskifte

omskiftende

omskiftelig

omskiftelse

skifte mening

tidsskifte

makeskifte

stoffskifte

skyssskifte

epokeskifte

systemskifte

paradigmeskifte

gjøre hudskifte
© Wild Wild Web 2012