Synonymer.no

skeiv

Meningsgruppe: 1

avbaklig

bakvendt

bortvise

bukte seg

bøyd

bøye

de skrå bredder

diagonal

dobbelt

dreie

drikke

ensidig

enøyd

falsk

fordreid

fordreiet

forkjært

forskjellig

forstue

fortegnet

forvri

forvridd

gal

haltende

helle i seg

helle seg

helle ut

hellende

kikke

knudrete

krokete

krum

krumbøyd

krympe seg

lut

oblikk

omvendt

partisk

på halv tolv

på siden

på skjøns

på skrå

på snei

scene

skakk

skjev

skjøns

skrå

sla

slak

sned

sno

sno seg

snu

snudd

stuke

svingete

teater

tendensiøs

tendere

tvinne

ujevn

ulik

uregelmessig

urett

uriktig

usymmetrisk

vende

vind

vinde

vindskeiv

vrang

vrenge seg

vri

vri seg

vridd

vrikke

vriste

Meningsgruppe: 2

bedåre


Andre relevante treff:

skeive

skeivhet

vindskeiv

skeive
© Wild Wild Web 2012