Synonymer.no

skaper

Meningsgruppe: 1

anstifter

autor

far

foregangsmann

formgiver

gjerningsmann

grunnlegger

hovedmann

initiativtaker

kreatør

mester

opphavsmann

primus motor

stammor

stifter

Meningsgruppe: 2

lærer


Andre relevante treff:

skaperi

Skaperen

skaperevne

nyskaper

skaperverk

redskaper

herskaper

kunnskaper

moteskaper

kontaktskaper

bekjentskaper

møte sin skaper

etterlatenskaper

elementærkunnskaper
© Wild Wild Web 2012