Synonymer.no

skam å si

Meningsgruppe: 1

beklageligvis

beskjemmelse

bringe skam over

dessverre

det kan

det kan ikke nektes

det kan ikke nektes for at

det står ikke til å nekte at

fordervet

fornedrelse

forsmedelse

gjøre skam på

gjøre til skamme

gud bedre

infami

nedverdigelse

nok

overgå

prostitusjon

skam-

skjensel

skuffe

spott og spe

til all ulykke

til alt uhell

tort

uheldigvis

vanheder

vanære

Meningsgruppe: 2

anstendighet
© Wild Wild Web 2012