Synonymer.no

skaffe

Meningsgruppe: 1

akkumulere

anrette

anskaffe

anstalt

anstifte

apportere

asyl

avdekke

avføde

avhente

avle

avsløre

avstedkomme

be om

bekymre seg

belåne

berede

berge

bestemme

bestille

besørge

betale

bevirke

bibringe

bli klar over

bringe

dra omsorg for

ekserpere

engste seg

erfare

erverve

ete

falle over

fenge

finne

foranledige

foranstalte

forklare

fornemme

forstå

forsyne

forsøke

forsørge

fortære

forverve

forvolde

forårsake

fremkalle

fremskaffe

furnere

få fatt i

få kontakt med

få rede på

få seg noe i livet

få tak i

få tak på

få til følge

få under tak

få øye på

få øynene opp for

føre med seg

føre til

gi støtet til

gjennomskue

gjøre

grave frem

gripe

gå etter

gå hjem

hale

hale inn på

hamstre

hente

hente frem

hevde

himling

hitte

hjemføre

hoste opp

iaktta

importere

innhente

kalle sammen

kalle sammen

kjøpe

knipe

komme opp på siden av

komme over

kompilere

konsentrere

konstatere

koste på seg

leie

lete seg fram til

levere

logge

lokalisere

lukte lunta

lære

løse

mate

medføre

merke

mobilisere

motarbeide

møte

nyte

nå frem til

nå igjen

oppdage

oppdrive

oppfinne

oppklare

oppnå

oppspore

oppsøke

oppta

ordne med

organisere

orge

pantsette

passe

pleie

pleiehjem

plukke

polarisere

presse

provosere

puge

pådra seg

påføre

påse

rake

ramle over

raske

reise

rekruttere

rente

repatriere

riste ut av ermet

rå seg til

samle

sanke

se til med

sentralisere

sikre

skaffe seg

skape

skrape sammen

skylde

slå an

snuse opp

spare på

spise

spore opp

stampe mot brodden

stampe opp av jorden

stifte

stiftelse

stille

støte på

syte

søke

søke om

sørge for

ta

ta hjem

ta igjen

ta seg av

ta seg på tak

ta seg tæring av

tilføye

tilgodese

tilkalle

tilveiebringe

tjene

treffe

tromme sammen

utbe seg

utføre

utrede

utruste

utvikle

utvirke

vekke

verve

vinne

vinne frem til

vinne inn på

volde

voldes av

være skyld i

være årsak til

yte

Meningsgruppe: 2

abonnere


Andre relevante treff:

skafferi

avskaffe

anskaffe

skaffe seg

beskaffen

anskaffelse

fremskaffe

beskaffenhet

rettskaffen

rettskaffenhet

gå anskaffelse av

gå til anskaffelse av
© Wild Wild Web 2012