Synonymer.no

sjikanere

Meningsgruppe: 1

baktale

bakvaske

kaste smuss

kaste smuss på

klandre

mistenkeliggjøre

nedrakke

nedsette

rakke ned på

skandalisere

skumle

sladre

slarve

smede

snakke stygt om

sverte

æreskjenne

Meningsgruppe: 2

drive

elte

etterspore

forfølge

Meningsgruppe: 3

besvære

bry

ergre

forstyrre

forulempe

gå for nær

hjemsøke

irritere

nage

plage

sjenere

trakassere

tråkke på tærne

uleilige

være i veien

være til bry

være til hinder
© Wild Wild Web 2012