Synonymer.no

sjenerøsitet

Meningsgruppe: 1

altruisme

edelmod

edelmot

filantropi

frikostighet

gavmildhet

godhet

idealisme

nestekjærlighet

offervilje

oppofrelse

raushet

rundhåndethet

storsinn

uegennytte

uselviskhet

veldedighet

Meningsgruppe: 2

fordomsfrihet
© Wild Wild Web 2012