Synonymer.no

sjel

Meningsgruppe: 1

akte

anima

animus

ansikt

bevissthet

disposisjon

egenart

ego

element

figur

foregangsmann

fremtoning

fyr

følelse

følelsesliv

føre i sitt skjold

geist

gemytt

geni

gestalt

ha i sinne

habitus

hode

hug

humør

ikke en levende sjel

ikke et menneske

individ

individualitet

indre

indre liv

ingen

inkarnere

intellekt

jeg

karakter

kropp

legning

lynne

mann

med liv og sjel

meg

menneske

mentalitet

mester urian

mitt sentrum

natur

natyrell

pappenheimer

person

persona

personasje

personlighet

primus motor

psyke

publikummer

selv

sinn

sinnelag

sjeleliv

skapning

skikkelse

subjekt

tanke

tankeliv

temperament

tenke

type

vesen

vesenskjerne

ville

ånd

åndsevner

Meningsgruppe: 2

avantgardist


Andre relevante treff:

sjelden

sjeleliv

sjelelig

sjelløs

sjelfull

sjelefred

sjeldsynt

besjele

sjeleglad

sjelekamp

sjelenød

sjelekval

sjelemesse

avsjelet

sjeldenhet

ildsjel

besjelet

sjelsstyrke

sjelesørger

sjelens speil

sjelevandring

sjelens bolig

sjelsstemning

mors sjel

ikke sjelden

liv og sjel

prestisjeløs

levende sjel

med liv og sjel

med all sin sjel

ikke en levende sjel

hals med liv og sjel

ildsjelaktiv deltakerengasjert aktør
© Wild Wild Web 2012