Synonymer.no

sjef

Meningsgruppe: 1

administrator

anfører

ansvarlig

arbeidsgiver

as

augur

bannerfører

bas

befal

befalingsmann

bestyrer

besvær

betrodd

bjelleku

bjellesau

boss

champion

dekanus

den som bestemmer

den som trekker i trådene

direktør

dirigent

disponent

doyen

dronning

eier

fanebærer

folkevalgt

foresatt

formann

formynder

forstander

forvalter

fyrste

fører

førstefiolin

gamlen

general

gubbe

guru

herre

hersker

hjerne

hjernemasse

hjernestammen

hode

hovedmann

husbond

husherre

høvding

imam

intelligens

intendant

kapellmester

kaptein

kjøkemester

kommandant

kommandør

konge

kontrollsenter

koryfé

leder

lillehjernen

lærer

magister

makthaver

mas

merkesmann

mester

møteleder

nervesystemets sentrum

nestor

offiser

offiserer

oldermann

ordfører

ordstyrer

overhode

overordnet

paterfamilias

planlegger

preseptor

preses

president

primas

primus motor

prins

prinsipal

prior

regent

seremonimester

slit

små grå

spiss

storehjernen

strev

suveren

tanke

tillitsmann

toastmaster

økonom

øverstbefalende

Meningsgruppe: 2

ektemann


Andre relevante treff:

sjefe

salgssjef

ateliersjef

reklamesjef

prestisjefull

innkjøpssjef

planleggersjef

produksjonssjef

departementssjef
© Wild Wild Web 2012