Synonymer.no

sitt

Meningsgruppe: 1

sin

Meningsgruppe: 2

gjøre sitt

mangt

medvirke

noe av hvert


Andre relevante treff:

sitte

sitte i

visitt

sitte på

besitte

sitte klar

sitte oppe

sitteplass

besitter

si sitt

sitte løst

parasitt

transitt

visittkort

besittelse

sittestilling

gjensitter

plebisitt

implisitt

rekvisitt

sitte inne med

parasittere

rekvisitter

sitte overhørig

snarvisitt

eksplisitt

tettsittende

hjemmesitter

gi sitt ord på

ha sitt utkomme

ettersittende

løstsittende

gjøre sitt

sitte i en stilling

ta i sitt brød

gi sitt besyv med

i sitt lønnkammer

bli sittende med

i sitt stille sinn

fransk visitt

ta i besittelse

blir ved sitt

i sitt rette element

hver til sitt

lette sitt hjerte

gi sitt samtykke til

ha sitt gjennombrudd

være i sitt ess

gjøre sitt beste

tape sitt hjerte til

bære i sitt kjød

sitte med hendene i fanget

synge sitt hjerte ut

vise sitt sanne ansikt

åpne sitt hjerte for

lette sitt hjerte for

føre i sitt skjold

bære i sitt skjød

av hele sitt hjerte

oppslå sitt paulun

sitt pass påskrevet

bringe over sitt

bry hodet sitt med

gjøre sitt fornødne

gi sitt besyv med i laget

sitter vi fint i det

har tapt sitt hjerte

ute av sitt gode skinn

trekke sitt siste sukk

gå hver til sitt

være i besittelse av

ikke for sitt bare liv

trykke til sitt bryst

glimre ved sitt fravær

være i sitt rette element

gå ut av sitt gode skinn

beære med sitt nærvær

bringe over sitt hjerte

glimrer ved sitt fravær

den eneste av sitt slag

sette seg i besittelse av

som glimrer ved sitt fravær

som glimrer med sitt fravær
© Wild Wild Web 2012