Synonymer.no

sitere

Meningsgruppe: 1

anføre

angi

avbilde

avtrykke

berette

etterligne

foregi

forestille

forevige

fortelle

framføre

framstille

framtre

fremføre

fremlegge

fremstille

føre i marken

føre opp

gi

gi en forestilling

gi tilbake

gjenfortelle

gjengi

gjøre gjeldende

henvise

herme

hitsette

holde en forestilling

innvende

komme frem med

lage teater

nevne

oppføre

opptre

oversette

presentere

projisere

påberope seg

referere

reprodusere

resymere

sette opp

sette sammen

si

skildre

spille

utføre

uttrykke

vise

vise fram

ytre

Meningsgruppe: 2

befale over


Andre relevante treff:

visitere

resitere

insitere

lisitere

sollisitere
© Wild Wild Web 2012