Synonymer.no

sirkulære

Meningsgruppe: 1

akkreditiv

akt

aktstykke

annonse

anvisning

ark

arkivalie

arkivalierpl

attest

bekjentgjørelse

bilag

brev

bulle

charter

deklarasjon

dekret

diplom

dokument

dossier

edikt

encyklika

erklæring

gjeldsbrev

holograf

ihendehaverpapir

irade

kommuniké

kunngjøring

lysing

manifest

melding

note

notifikasjon

notis

nyhet

offentliggjørelse

opplysning

opprop

papir

patent

proklama

proklamasjon

promulgasjon

revers

rundskriv

side

skjøte

skrift

skriftstykke

skriv

Meningsgruppe: 2

avertissement
© Wild Wild Web 2012