Synonymer.no

sinke

Meningsgruppe: 1

__ajournere__

abderitt

avholde

avskjære

begrense

bekjempe

blokkere

boikotte

borge

bægje

debil

dompap

dosmer

dummenikk

dumrian

dumskalle

dust

dåre

dåsemikkel

enfoldig

esel

etterligger

etternøler

evneveik

fe

fehode

fjog

fjols

forby

forebygge

forhale

forhindre

formene

forpurre

forsinke

forsinket

forstyrre

fuks

får

galning

gjensitter

grasnaut

gås

handikappe

hefte

hemme

hindre

hindrende

holde igjen

holde tilbake

høne

hønsehode

idiot

ignorant

inhibere

innestå

innskrenke

kjempe mot

kop

marodør

molbo

motarbeide

motstå

motvirke

narr

naut

nekte

noksagt

nøytralisere

obstruere

oppholde

oppsette

pappskalle

preventiv

prohibitiv

reiterant

retardere

sabotere

sau

sette en stopper for

sitte på

sjenere

somlekopp

sperre

stampe mot brodden

stanse

stikke kjepper i hjulet for

stoppe

stryker

stut

suppehue

svare

såpekoker

ta kampen opp mot

tilbakeholde

tilkortkommer

tok

tosk

toskehode

tosse

trekke i langdrag

trekke ut

trenere

tullball

tulling

tungnem

tåpe

ubegavet

uklok

underbegavet

undergrave

underminere

undermåler

underyter

utelukke

utsette

utskyte

vanskeliggjøre

vegre

være i veien for

være til hinder

Meningsgruppe: 2

avverge


Andre relevante treff:

forsinke

forsinket

forsinkelse
© Wild Wild Web 2012