Synonymer.no

sin

Meningsgruppe: 1

egen

sitt

Meningsgruppe: 2

eid


Andre relevante treff:

sint

sinn

sine

sinke

sinna

sinne

esing

sinnet

single

singot

singel

sindre

sindig

sinneri

sinnsro

dusin

sinnrik

sin kos

i sin

lysin

resin

kusine

sinkadus

dusin-

øsing

kasino

lusing

sinekyre

lysing

sinnsuro

musing

avsinn

sinnelag

sinnsvak

sinnssyk

sindighet

single ut

besinne

sinnssvak

toksin

dresin

sinnbilde

sinnetokt

dessin

singulær

messing

illsint

knising

avsindig

sinnsykdom

synsing

frisinn

grasing

argsint

sansing

brising

business

cuisine

hyssing

satsing

fnising

besindig

tomsing

insinuere

i sin tid

sin

han sin

Rosinante

offisin

sinnssykdom

medisin

magasin

dusinvare

business-

forsinke

tungsint

storsinn

utposing

besinnelse

sinnslidende

forsinket

ondsinnet

snarsint

lavsinnet

triksing

frisinnet

sinnsopprør

tungsinn

bli sint

ubesindig

vaksinert

rosinbolle

dressing

dypsindig

bråsint

bøssing

vaksinere

sinnsstemning

besinne seg

besindighet

medisinsk

medisiner

hver sin

sinnstilstand

karsinogen

insinuasjon

desinfisere

desinfisert

limousin

appelsin

disintegrere

stivsinnet

lettsindig

slåssing

sin vante gang

forsinkelse

rettsindig

sinnsbevegelse

oppussing

egensindig

sinnsforvirret

magasinere

likesinnet

koldsindig

i sin vorden

storsinnet

kaldsindig

tungsindig

i sin helhet

høysinnet

ta sin død

vegelsinn

ha sine tvil

dra sin vei

dra sin kos

sinnsforvirring

insinuasjoner

henne sin

ingensinne

ha i sinne

medisinmann

sin vei

all sin dag

medisinball

likesinnede

medisineske

oppløsing

maksisingel

utblåsing

tilpassing

desinfiserende

hallusinert

desinformasjon

oppflising

utklassing

skarpsindig

avgrensing

bensinstasjon

vegelsinnet

hallusinogen

appelsinbåt

sin plass

be for sin

kan sine ting

tungsindighet

lettsindighet

ha sine tvil om

opp-pussing

ha i sin makt

hallusinasjon

kjenne sine

fellesinnsats

sovemedisin

skarpsindighet

toe sine hender

vannmagasin

sin bekomst

klage sin nød

ende sine dager

ta i sine armer

i sin fineste puss

sin egen lykkes smed

hallusinatorisk

for sin egen del

stryke sin kos

ta sin hatt og gå

tidsinnstilt bombe

arbeidsintensiv

sale sin pegasus

fylle sin plass

narremedisin

helhetsinntrykk

ride sin pegasus

medisinflaskemann

møte sin skaper

kongeligsinnet

ved sine fulle fem

handelsinstitutt

sin seiersgang

skyggeboksing

språkrensing

finansinstitusjon

patentmedisin

spille sine kort

lett til sinns

kjenne sine folk

tung til sinns

sette sin lit til

ikke noensinne

slikke sine sår

trå sine barnesko

av all sin kraft

møte sin overmann

legge sin elsk på

ha sin fulle hyre med

med all sin sjel

ha i sin hule hånd

opplate sin munn

gjøre sin entré

opplate sin røst

gjøre til sin

gå hver sin vei

som kan sine ting

ta sine forholdsregler

kaste sine øyne på

sint at han rister

messingblåseinstrument

holde sin hånd over

gå til sine fedre

svelge sin stolthet

be for sin syke mor

vise sin takknemlighet

vidundermedisin

vise sin erkjentlighet

bestige sin pegasus

om medisinsk tilstand

ta under sine vinger

slå sine pjalter sammen

velge sine ord med omhu

universalmedisin

gjøre sin oppvartning

av sine lungers fulle kraft

barnevernsinstitusjon

som søker sin like

conditio sine qua non

la seile sin egen sjø

legge for sine føtter

ha sett sine beste dager

gjøre sine hoser grønne

kjenne sin besøkelsestid

ikke ved sine fulle fem

samles til sine fedre

i sitt stille sinn

kjenne sine pappenheimere

kjenne sine lus på gangen

legge seg på sinne

legge seg på sinnet

ha som sin fremste egenskap

oppby alle sine krefter

kommunikasjonsinngang

finne seg i sin skjebne

ha sin oppmerksomhet henvendt på

gjøre sine hoser grønne hos

revet ut av sin sammenheng

som ikke vet sin arme råd

falle på sin egen urimelighet

sette seg på sin høye hest

som kan styre sin begeistring

det å ha ordet i sin makt

legge en alen til sin vekst
© Wild Wild Web 2012