Synonymer.no

siktepunkt

Meningsgruppe: 1

bevegelse

disposisjon

drivfjær

ensidighet

foranledning

grunntanke

hang

helning

hensikt

idé

impuls

intensjon

mote

motiv

mål

progresjon

retning

slagside

streben

strømning

tendens

tidsånd

tilbøyelighet

tilløp

trang

trend

utvikling

ånd

Meningsgruppe: 2

farge
© Wild Wild Web 2012