Synonymer.no

sikte

Meningsgruppe: 1

angi

anklage

bebreide

bedømme

beskylde

beskylde for

bestemme seg for

betrakte

ble

eligere

etterforske

finne ut

foretrekke

forske

gjennomgå

granske

granskende

gå etter i sømmene

håndplukke

inspisere

klage

kontrollere

kreere

kritisk

kåre

legge under lupen

lese

lære

nedsette

oppdage

optere

preferere

prøve

prøvende

pådutte

påtale

ransake

rette søkelyset mot

sake

satse på

sensurere

single ut

skille klinten fra hveten

skylde

slå inn på

stemme på

studere

sålde

søke

ta ut

teste

tillegge

tiltale

undersøke

utforske

utnevne

utpeke

utrope

utse

utvelge

velge

velge og vrake

visitere

Meningsgruppe: 2

besiktige

Meningsgruppe: 3

henvende

måle

rette inn

sikte inn

vinkle

Meningsgruppe: 4

skjønn

ta øyemål

øyemål


Andre relevante treff:

siktelse

i sikte

sikte inn

siktemål

sikte til

siktepunkt

siktemerke

siktelinje

av sikte

innsikte

tilsikte

tilsiktet

florsikte

grovsikte

utilsiktet

ta sikte

sikte for høyt

hovedsiktet

sikte seg inn mot

lang i ansiktet

miste oversikten

ha lange utsikter

et slag i ansiktet
© Wild Wild Web 2012