Synonymer.no

sikre

Meningsgruppe: 1

barrikadere

Meningsgruppe: 2

arrestere

avalere

avholde seg

avstive

bare seg

befeste

befri

begunstige

berge

berge seg

beskjerme

beskytte

beslå

bestyrke

betinge seg

betrygge

betryggende

bevare

binde

blokkere

borge

bringe i sikkerhet

dekke

dekke seg

dra omsorg for

dy seg

erverve

eskortere

feste

forløse

forsikre

forskanse

forskåne

forsvare

forsyne seg

forsørge seg

fortøye

forvisse seg

frede

frelse

frelst

fri

få endene til å møtes

få under tak

garantere

garantert

gardere

gardere seg

gardert

gjenløse

gjete

gjøre fast

gjøre solid

grunnfeste

gå god for

gå i borgen for

gå i bresjen for

hale i land

hefte for

hegne

hevde

hjelpe

hjemle

holde det gående

holde sin hånd over

høste inn

innestå for

innhente

ivareta

kausjonere

kavere

kjøpe

kjøre inn

klare seg

knipe

konsolidere

konvoiere

leve

live

love

lune

løse

omvende

passe på

protesjere

pådra seg

rake kastanjene ut av ilden for

redde

ri stormen av

salvere

selvforsynt

sette fast

sikker

sikre seg

sikret

skaffe seg

skjerme

skåne

slå seg igjennom

spinne

spise

stabilisere

stenge

stille seg i bresjen for

strygge

styre seg

styrke

stå delkredere

surre

svirre

ta

ta av for

ta sine forholdsregler

ta under sine vinger

takle

tjore

tre i skranken for

trygg

trygge

underskrive

unnsette

utbedre

utfri

verge

verne

vinne

vokte

våke over

være selvberget

Meningsgruppe: 3

bakbinde


Andre relevante treff:

sikret

sikre seg

forsikre

forsikre seg om

på den sikre side

på den sikre siden
© Wild Wild Web 2012