Synonymer.no

signalere

Meningsgruppe: 1

angi

anmelde

bebude

berette

erklære

forkynne

fortelle

fremføre

innberette

kunngjøre

meddele

melde

oppgi

rapportere

røpe

si fra

telegrafere

varsku

varsle

Meningsgruppe: 2

gjøre tegn

signalisere

tilkjennegi

Meningsgruppe: 3

blusse

semaforere
© Wild Wild Web 2012