Synonymer.no

si fra seg

Meningsgruppe: 1

avsi

felle

forkynne

fremsi

Meningsgruppe: 2

gi avkall på

Meningsgruppe: 3

anbringe

avgi

gi

nedlegge

yte

Meningsgruppe: 4

avstå

fratre

gå fra

nedlagt

vike
© Wild Wild Web 2012