Synonymer.no

si

Meningsgruppe: 1

advisere

agere

agitere

akte

anføre

angi

anmelde

anmerke

annonsere

anskueliggjøre

anslå

antyde

anvise

avbryte

avertere

avgjøre

avlegge

avsi

bable

bedyre

befale

begrunne

bekjentgjøre

belje

belyse

bemerke

benevne

beordre

berette

berøre

beskrive

bestemme

bestråle

besvare

betegne

betone

betro

bety

betyde

bevitne

bite fra seg

bli var

bokstavsette

bringe

bringe på bane

bringe på det rene

bringe til ens kunnskap

brøle

bud

budskap

debattere

deklamere

deklarere

demonstrere

diktere

dokumentere

dosere

dra

eksegere

ense

erklære

erklært

etterretning

fastholde

fastslå

finne avløp for

finne ord for

finne uttrykk for

forebringe

foredra

foregi

foreskrive

forestille

forfekte

forklare

forkynne

forlyde

formidle

formulere

forsikre

fortelle

fortelle om

fortolke

framstille

frembringe

fremføre

fremheve

fremkomme med

fremkomme med

fremlegge

fremsette

fremsi

fremstille

fyndig

få munnen på glid

få tunga på glid

føle

føre i marken

føre opp

førnevnte

gaule

gi

gi beskjed om

gi beskjed om

gi et intervju

gi svar på tiltale

gi til

gi til beste

gi uttrykk for

gjengi

gjøre det klart for

gjøre gjeldende

gjøre kjent

gjøre rådelig

gjøre vitterlig

godtgjøre

greie ut

gå for

ha en passiar

hauke

henge

henge over bøkene

hentyde

henvise

hete

hevde

hitsette

hoie

holde på

hviske

iaktta

illudere

illuminere

imøtegå

indikere

informere

innskyte

innvende

insistere på

interpolere

jabbe

javle

kakle

kaste lys over

kauke

kjefte

kjennskap

klargjøre

klarlegge

komme frem med

komme med

kommentere

kommunisere

konstatere

konversere

kunngjøre

kunnskap

kurre

kvine

kvittere

la munnen løpe

la seg forlyde med

lalle

lansere

legge for dagen

legge fram

legge ut

lese

lokke

love

lovformelig

lufte

lære

løsne på stemmebåndet

manifestere

markere

meddele

meddelelse

melde

melding

mene

motsvare

mumle

målbære

mæle

navngi

nedlegge

nevne

nevnte

notere seg

nødvendig

obligatorisk

offentliggjøre

omtale

oppdage

oppdikte

oppgi

opplyse

opplyse om

orde

orde frempå

ordlegge

ordlegge seg

overbringe

peke på

personifisere

pjatte

pludre

poengtere

poengtert

postulere

prate

preike

preke

presentere

presisere

proklamere

proponere

påberope seg

påbudt

påby

påpeke

påstå

påtale

påvise

radde

reagere

redegjøre for

regne opp

remje

replisere

representere

respondere

ripostere

rope

røde

røpe

samme

samtale

sannsagn

sette ord på

sies

signalisere

sitere

skildre

skravle

sladre

slarve

sludre

slå fast

snakke

snakke rett fra leveren

snakke ut

spesifisere

spille

stadfeste

stamme

stave

stille

stotre

stå for

svare

symbolisere

syne

synge

ta bladet fra munnen

ta til gjenmæle

tale

tale for

tilkjennegi

tilsi

tipse

tiske

tolke

tute ørene fulle

tyde

tyde på

tydeliggjøre

ule

underholde seg med

underretning

underrette

underrette om

utbryte

utdype

utlate seg med

utlegge

utrede

uttale

uttrykke

utvikle

varsku

varsle

vedkomme

verbalisere

verifisere

ville ha det til

ville si

vise

vitne

vitne om

vrøvle

være

være utlagt

ymte

ytre

åpenbare

Meningsgruppe: 2

befale over
© Wild Wild Web 2012