Synonymer.no

sette ut i livet

Meningsgruppe: 1

aktualisere

anskueliggjøre

anstifte

anstille

anvende

applisere

avtjene

avvikle

begynne

begå

benytte

bringe

bringe i havn

bruke

drive

effektuere

eksekvere

eksportere

foranstalte

foreta

forrette

framtre

fremme

fullbyrde

gi kjøtt på beinet

gjennomføre

gjennomført

gjøre

gjøre alvor av

gjøre til virkelighet

holde

igangsette

implementere

iverksette

kjøre

klare

konkretisere

legemliggjøre

materialisere

oppfylle

overføre

personifisere

praktisere

realisere

sette igjennom

tillempe

tvinge

tydeliggjøre

utføre

utrette

utvirke

virkeliggjøre

vise

visualisere

øve
© Wild Wild Web 2012