Synonymer.no

sette ut funksjon

Meningsgruppe: 1

annullere

avbryte

avlyse

avskaffe

eliminere

erklære død og maktesløs

fjerne

gjøre om

gjøre slutt på

hjøre ugjort

inndra

likvidere

mortifisere

omgjøre

omstøte

oppheve

oppløse

sette ut av kraft

slette

stanse

stryke

suspendere

tilbakekalle

underkjenne

utelukke
© Wild Wild Web 2012