Synonymer.no

sette spørsmålstegn ved

Meningsgruppe: 1

bestride

betvile

dra i tvil

ha mistro til

ha sine tvil om

stille seg skeptisk til

tvile på

være tvilende til
© Wild Wild Web 2012