Synonymer.no

sette seg til doms over

Meningsgruppe: 1

avgi kjennelse

avgjøre

bedømme

domfelle

dømme

holde dom over

jugere

juryere

kjenne

resonnere

vurdere
© Wild Wild Web 2012