Synonymer.no

sette seg inn i

Meningsgruppe: 1

agere

betegne

bety

forestille

Meningsgruppe: 2

ane

anta

dømme om

forestille seg

få seg til å tro

gjette seg til

gjøre seg begrep om

gjøre seg fortrolig med

håpe

innstille seg på

introdusere

leke

presentere

se for seg

tenke seg

vente

Meningsgruppe: 3

begripe

bibringe

bli klar over

dosere

dyktiggjøre seg i

erfare

erkjenne

fatte

fordøye

forkynne

forstå

få inn i hodet

få tak på

følge

gjennomskue

innrømme

innse

innstudere

innøve

kapere

kjenne

komme inn i

legge sammen to og to

lære

nemme

oppfatte

pugge

regne ut

se

skjønne

slutte

studere

ta lærdom av

tenke seg til

vite

være med

Meningsgruppe: 4

absorbere
© Wild Wild Web 2012