Synonymer.no

sette seg i hodet

Meningsgruppe: 1

beslutte

bestemme seg

fatte en beslutning

foresette seg

resolvere

ta seg for

Meningsgruppe: 2

akte

behage

etle

finne

finne for godt

føle trang til

ha i sinne

ha lyst til

ha på hjerte

ha tatt mål av seg til

ha tatt mål av seg til å

ha til hensikt

kunne tenke seg

lyste

ta sikte på

tilsikte

tilstrebe

ville

være ment på

være stemt for

ønske
© Wild Wild Web 2012