Synonymer.no

sette seg i forbindelse med

Meningsgruppe: 1

adressere

anke til

banke på hos

feste

henlede

henvende

henvende seg til

kontakte

oppsøke

rette

rådføre seg med

rådspørre

stile

søke

tiltale

ty til

vende seg til
© Wild Wild Web 2012