Synonymer.no

sette sammen

Meningsgruppe: 1

akkumulere

alliere

anbringe

anspenne seg

assosiere

binde sammen

blande

brygge

både..og

ekserpere

fatte

flette

flokke seg

flokkes

forbinde

fordype

forene

framføre

framstille

framtre

fusjonere

fylke seg

føye

gi en forestilling

gjengi

holde en forestilling

innfatte

innrette

installere

koble

kombinere

kombinert

komme sammen

krysse

lage

lage teater

lage øl

legere

lodde

melere

mikse

montere

møtes

oppføre

opptre

pare

plassere

presentere

på samme tid

samle

samle seg

samle seg om

samles

sammenfatte

sammenfiltre

sammenføye

sammensatt

sammenslå

sammenstille

sammenveve

samtidig

sette opp

sette på plass

sitere

slå sammen

smelte sammen

spe

spille

spleise

stille sammen

stokke

svøpe

ta seg sammen

trekke sammen

tynne

utføre

vie

vise

vise fram

Meningsgruppe: 2

feste
© Wild Wild Web 2012