Synonymer.no

sette nesen i sky

Meningsgruppe: 1

angst

bedra

bein i nesen

engstelse

frykt

heve til skyene

holdning

håne

høy

i villen sky

kneise

kneisende

løfte hodet

narre

peke nese av

prise

rage

rank

ranke

ranke seg

redsel

reise seg

rette seg

rose

sans

slå med nakken

spanske seg

stoltsere

strekke seg

stå

ta ved nesen

teft

Meningsgruppe: 2

brakknese
© Wild Wild Web 2012