Synonymer.no

sette kursen

Meningsgruppe: 1

avfatte

redigere

skrive

stile

Meningsgruppe: 2

henvende

rette

stevne

stile mot

tilstrebe
© Wild Wild Web 2012