Synonymer.no

sette igjennom

Meningsgruppe: 1

avvikle

bringe

bringe i havn

drive

effektuere

fremme

fullbyrde

gjennomføre

gjennomført

iverksette

oppfylle

realisere

sette ut i livet

tvinge

utføre

utrette

virkeliggjøre
© Wild Wild Web 2012