Synonymer.no

sette i stand til

Meningsgruppe: 1

bane vei for

foranledige

fri

gi anledning til

gi klarsignal

gi plass for

gjøre det

gjøre det mulig

lovlig

muliggjøre

tillate

tillatt

unne
© Wild Wild Web 2012