Synonymer.no

sette en stopper for

Meningsgruppe: 1

avblåse

avbryte

avholde

avskjære

begrense

blokkere

boikotte

bom

bringe til opphør

bægje

demme opp for

ende

forby

forebygge

forhindre

formene

forpurre

forstyrre

gjøre slutt på

handikappe

hemme

hindre

hindrende

inhibere

innskrenke

kutte ut

motarbeide

motvirke

nedlegge

obstruere

oppholde

preventiv

prohibitiv

sabotere

sette bom for

sinke

sjenere

slutt

sperre

stanse

stemme

stille

stopper

utelukke

vanskeliggjøre

være i veien for

være til hinder

Meningsgruppe: 2

avverge
© Wild Wild Web 2012