Synonymer.no

sette bom for

Meningsgruppe: 1

stanse

Meningsgruppe: 2

avblåse

avbryte

bringe til opphør

demme opp for

ende

gjøre slutt på

hindre

kutte ut

nedlegge

sette en stopper for

sperre

stemme

stille
© Wild Wild Web 2012