Synonymer.no

sette av

Meningsgruppe: 1

amputere

fjerne

forkorte

skjære bort

Meningsgruppe: 2

avgjøre

avmålt

avsette

avvisende

befale

belegge

beramme

beslutte

bestemme

bestille

dekretere

destinere

determinere

diktere

etterlate

forbehold

forbeholden

forføye

forsiktig

forårsake

herske

holde av

innesluttet

kjølig

legge

legge av

legge beslag på

lovfeste

oppbevare

oppta

opptatt

ordinere

predestinere

regjere

reservere

reservere seg

reservert

resolvere

råde

sette

spare

stipulere

stiv

ta av

taus

tilknappet

vie

øremerke
© Wild Wild Web 2012