Synonymer.no

sette

Meningsgruppe: 1

akte

anse

ansette

anslå

beregne

betrakte

bli med på

bykse

eksponere

estimere

evaluere

fare

forbigå

hoppe

hoppe av

hoppe inn

hoppe over

hoppe på

jumpe

måle

overta

påskjønne

rømme

sette pris på

si takk for seg

skatte

skjønne

skvette

sprette

springe

ta stilling til

taksere

vurdere

Meningsgruppe: 2

av


Andre relevante treff:

sette-

sette i

sette en

sette bo

sette av

sette ned

utsette

sette opp

sette inn

sette til

omsette

bosette

sette seg

resette

sette

bisette

avsette

ansette

besette

sette spor

settekvist

sette kurs

sette fast

sette bort

sette frem

innsette

oppsette

tilsette

nedsette

knesette

motsette

sette høyt

sette etter

hitsette

sette liv i

fasettert

dagsette

sette mot i

sette inn i

frisette

fasettere

unnsette

hensette

omsettelig

sette en til

bisettelse

utsettende

sette fart i

sette sammen

besettende

besettelse

ansettelse

sette i gang

sette stevne

utsettelse

sette kursen

sette trenden

sette seg opp

sette fra seg

sette i skikk

sette inn med

sette i stand

sette høyere

sette fyr på

sette punktum

sette ord på

sette tilbake

sette bom for

navnsette

fremsette

pantsette

fortsette

hærsette

utsette for

bosette seg

fastsette

oversette

verdsette

bannsette

sette horn på

sette til livs

sette til side

langsetter

sette solhylle

innsettelse

frisettende

sette seg imot

oversetter

sette skrekk i

sette barn på

sette i system

tonesetter

nedsettelse

nedsettende

sette igjennom

sette pris på

sette sjøbein

oppsettende

sette preg på

oppsettelse

sette over styr

sette på spill

sette seg inn i

sette på plass

sette livet til

forutsette

sette spiss på

igangsette

mot- sette

kringsette

sette til veggs

sette farge på

nedsette seg

iverksette

motsette seg

stålsette

sette i relieff

sette på frifot

sette ut i livet

sette på gløtt

sette på bordet

sette på indeks

verdsettelse

oversettelse

sette under vann

sette på prøve

sette på porten

sette farten opp

uoppsettelig

fortsettelse

sette støkken i

iverksetter

sette kulør på

sette opp dusør

sette til verden

fastsettelse

sette ut av drift

sette seg i gjeld

sette ut av kraft

sette seg i hodet

sette under lupen

sette ut funksjon

sette sin lit til

sette seg ut over

sette seg opp mot

utsette seg for

sysselsette

utsette noe på

sette i stand til

sette nesen i sky

sette en støkk i

sette punktum for

iscenesette

foresette seg

irettesette

sette i bevegelse

iverksettelse

sette en spiss på

sette fingeren på

sette en på plass

sette på vid vegg

sette på vidt gap

sette på gullstol

sette på pidestall

mot- sette seg

stålsette seg

tilsidesette

sette opp pokerfjes

bokstavsette

sette ut av spillet

sette merkelapp på

irettesettende

ildspåsetter

sette som betingelse

sette søkelyset på

sette ut av funksjon

iscenesettelse

sette en stopper for

skjellsettende

sette hjulene i gang

sette huset på ende

irettesettelse

sette alle kluter til

sette klampen i bånn

sette under vergemål

fortsette i samme

verdiansettelse

fortsettelsesroman

sette seg til motverge

sette seg på bakbeina

utsette for stråling

sette kronen på verket

setter seg på bakbeina

sette seg til doms over

sette ut av betraktning

sette fluer i hodet på

sette kniven på strupen

sette seg i besittelse av

fortsette i samme dur

sette spørsmålstegn ved

dagsordensettende

sette grå hår i hodet på

fortsettelsesfortelling

sette seg i forbindelse med

sette tæring etter næring

sette seg på sin høye hest

være trendsetter

sette det lengste benet først

betalingsutsettelse

ha noe å utsette

få en irettesettelse
© Wild Wild Web 2012