Synonymer.no

servitutt

Meningsgruppe: 1

ansvar

byrde

bånd

forbindtlighet

fordring

forpliktelse

gjeld

hefte

heftelse

hoveri

kontrakt

obligasjon

obligo

onus

plikt

skyld

åbot

Meningsgruppe: 2

domstol

juss

lovverk

rett

Meningsgruppe: 3

adgang

atkomst

bemyndigelse

kompetanse

krav

lov

medhold

myndighet

privilegium

rettighet
© Wild Wild Web 2012