Synonymer.no

separasjon

Meningsgruppe: 1

avgrensing

desentralisering

differensiering

distribusjon

divisjon

fordeling

fraksjonering

inndeling

løsrivelse

oppstykking

skill

skille

sondring

spalting

utdeling

utporsjonering

utskilling

Meningsgruppe: 2

deling

Meningsgruppe: 3

atskillelse

splittelse

Meningsgruppe: 4

abolisjon

abrogasjon

dereliksjon

dikkedarer

gjøre opphevelser

kassasjon

likvidasjon

mukke

omstøtelse

opphevelse

opphevelser

oppløsning

slettelse

suspensjon

utflukt
© Wild Wild Web 2012