Synonymer.no

sensurere

Meningsgruppe: 1

akte

Meningsgruppe: 2

anmelde

anse

ansette

anslå

anta

appresiere

bebreide

bedømme

befare

beregne

besiktige

betrakte

bonitere

dadle

dømme

estimere

etterforske

etterprøve

etterse

evaluere

finne ut

fordømme

forhøre

forske

forske på

forvisse seg om

føre tilsyn med

føre el. ha kontroll med

føre el. ha tilsyn med

føre tilsyn med

gjennomgå

gjennomtenke

granske

granskende

gå etter i sømmene

gå etter i sømmene

gå over

ha kontroll med

ha kontroll over

ha tilsyn

inspisere

jugere

justere

kikke over skulderen

kikke vedkommende over skulderen

kontrollere

kritisere

kritisk

legge under lupen

lese

lære

måle

oppdage

overveie

overvåke

prøve

prøvende

påse

ransake

recensere

regne

rette

rette søkelyset mot

revidere

se an

se på

sette

sette pris på

sikte

sjekke

sjekke opp

skatte

skjønne

studere

summere

søke

ta stilling til

taksere

teste

tilse

undersøke

utforske

vekte

verdsette

visitere

vurdere

Meningsgruppe: 3

kneble
© Wild Wild Web 2012