Synonymer.no

senke

Meningsgruppe: 1

avdempe

avkjøle

avkrefte

avskjerme

avskrive

avspenne

avsvekke

bagatellisere

begrense

beklippe

berolige

beskranke

blende

bremse

dale

deeskalere

degradere

deklassere

demme

dempe

depresiere

desimere

devaluere

dimme

dysse ned

døyve

forderve

formilde

forminske

forringe

hemme

innskrenke

isolere

kjøle

kjølne

knappe av

knappe av på

korte ned på

krympe

kutte

lindre

megle

mildne

minske

mitigere

moderere

motvirke

nedbetale

nedsette

nedskalere

nedskrive

nedslått

nedtrappe

redusere

roe

saktne

senke seg

senket

sette ned

sette tilbake

skru ned

slakke av

slakke på

slanke

slå av

slå av på

stagge

stemme

stille

stilne

svekke

temme

temperere

trappe ned

tvinge

tynne

tøyle

undertrykke

Meningsgruppe: 2

bende

brette

bøye

kroke

krumme

krøke

lute

vri


Andre relevante treff:

senket

senke seg

senkekjøl

senkekjølsbåt

ha senket seg
© Wild Wild Web 2012