Synonymer.no

sendt til det hinsidige

Meningsgruppe: 1

avlive

drepe

døde

ekspedere

felle

gi nådestøtet

gjøre det av med

gjøre ende på

gjøre et hode kortere

kverke

la hodene rulle

legge i graven

likvidere

ombringe

sendt over i evigheten

slå i hjel

slå skallen inn på

ta av dage

ta kverken på

tilintetgjøre

tyne

uskadeliggjøre

utrydde

utslette

veie

vri halsen om på
© Wild Wild Web 2012