Synonymer.no

selvstyrt

Meningsgruppe: 1

absolutt

autokefal

autonom

bred

egenmektig

fri

fribåren

frigjort

gratis

kreativ

myndig

selvhjulpen

selvstendig

sterk

suveren

tilgjengelig

uavhengig

ubegrenset

ubundet

uforpliktet

uhemmet

uhindret

vid

åpen
© Wild Wild Web 2012