Synonymer.no

selvstendighet

Meningsgruppe: 1

autonomi

bevegelsesfrihet

carte

carte blanche

egenrådighet

frie hender

frihet

handlefrihet

licentia poetica

overmot

privilegium

selvråderett

selvstyre

suverenitet

uavhengighet

Meningsgruppe: 2

integritet

ukrenkelighet


Andre relevante treff:

uselvstendighet
© Wild Wild Web 2012